Pokora i konsekwencja w dążeniu do celu

Pokora i konsekwencja w dążeniu do celu

Codziennie wyznaczamy sobie cel. Oczekujemy szybkich rezultatów, a na nie trzeba poczekać. Mamy swoje potrzeby, marzenia i autorytety, które determinują, kim chcemy być. Cele są po to, żeby je osiągać i czerpać z nich satysfakcję, by wyznaczać sobie kolejne, ambitniejsze.

Mówi się, że droga do celu jest kręta i wyboista, nie ma drogi na skróty. Ważne jest, by poznać samego siebie, swoje ograniczenia. Dzięki poznaniu ich, dowiemy się, na jakim etapie jesteśmy i zweryfikujemy, w którym zmierzamy.

Jaki cel obrać?

Warto zastanowić się nad tym, co chcemy osiągnąć. To, jakiej zmiany oczekujemy, kim chcielibyśmy zostać, co stoi na przeszkodzie, żeby zrealizować marzenia. Do wyznaczonego celu należy dążyć małymi krokami, w drodze wielu starań i zaangażowania. Zaangażowanie jest ceną, jaką trzeba ponieść, by osiągnąć cel.

Pokora i konsekwencja w dążeniu do celu

Czas

Każdy krok zbliża nas do osiągnięcia sukcesu. W momencie kryzysu, nie można się poddawać, czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Trzeba dać sobie czas, żeby osiągnąć, nauczyć się pokory. Każdy z nas ma ograniczenia i zwalczać je po kolei. Nie warto wywierać presji na sobie, nie porównywać się do innych, ani wywyższać się. Każdy z nas jest inny i ma inne wartości, którymi się kieruje.

Konsekwencja

Droga na szczyt polega na przełamywaniu własnych słabości. Każdego dnia trzeba z nimi walczyć, i każdy dzień to kolejny krok. Bądźmy konsekwentni, a efekty będą same się pojawiać. W złym momencie przypomnijmy sobie powody, dla których chcemy osiągnąć cel. Zobaczmy, ile już jest za nami, a ile przed. Przede wszystkim, nie wolno się poddawać.

Pokora i konsekwencja w dążeniu do celu

Motywacja

Zawsze jest powód, dla którego wyznaczane są konkretne cele. W firmach wyznaczane są cele finansowe, czy sprzedażowe, zgodne z polityką firmy. My określamy nasze cele swoją ambicją, chęcią zmiany i szukamy czynników, które nas będą motywować. Osiągnięcie celu jest nadrzędne, ale po drodze będziemy potrzebować dodatkowych motywatorów. Na każdym kroku sprawdzajmy, ile już osiągnęliśmy, to motywuje najbardziej. W trudnych chwilach pamiętajmy o najbliższych. To, że my możemy tracić wiarę w siebie, nie znaczy, ze oni w nas nie wierzą.

Osiąganie celów jest elementem naszego życia. To dzięki nim czujemy, że można z życia czerpać garściami, przeżywać całą mocą. Sukces nie powinien być wyznacznikiem spoczęcia na laurach, trzeba ciągle wyznaczać kolejne cele po to, by nie przespać życia.